Dokumenty do pobrania

I ETAP – DIAGNOZA:
(dotyczy dzieci, które dotychczas nie otrzymały “Opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju”)

 1. Zgłoszenie dziecka na badania.
 2. Zaświadczenie lekarskie na potrzeby Zespołu Orzekającego.
 3. Wniosek o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.
 4. Wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

II ETAP – BEZPŁATNA TERAPIA – WWR:
(dotyczy wszystkich dzieci, które będą uczęszczać na bezpłatne zajęcia w ramach WWR)

 1. Wniosek o objęcie dziecka bezpłatnymi zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju.

 

Poradnie, które przyjmują dokumenty od rodziców dzieci zgłaszanych na diagnostykę i terapię w ramach WWR:

 • Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1, www.ppp1.pl
  ul. Blokowa 4, lok. 4, 15-788 Białystok, w godzinach otwarcia Poradni
 • Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 2, www.ppp2.pl
  ul. Mickiewicza 74, lok. 4, 15-232 Białystok, w godzinach otwarcia Poradni