Nawiązanie współpracy z placówkami realizującymi zajęcia WWR w Białymstoku

Specjalistyczna Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białymstoku ze dla dzieci ze spektrum autyzmu nawiązała współpracę z Niepublicznymi Poradniami Psychologiczno-Pedagogiczne Nr 1 i Nr 2 w Białymstoku.

Dzięki współpracy z placówkami niepublicznymi możliwe będzie jeszcze szybsze niż dotychczas rozpoczęcie zajęć terapeutycznych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w dwóch największych ośrodkach wsparcia rozwoju małego dziecka w Białymstoku. Dzięki uprzejmości placówek niepublicznych dokumenty związane z diagnostyką dziecka będzie można złożyć w dwóch miejscach w Białymstoku – w Poradni Nr 1 przy ul. Blokowej 4 i w Poradni Nr 2 przy ul. Mickiewicza 74.

Zapraszamy na diagnozę do Placówki Publicznej, a następnie na Terapię do Placówek Niepublicznych! Przypominamy, że nasza placówka nie realizuje zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.

Punkty przyjmowania dokumentów od rodziców dzieci zgłaszanych na diagnostykę:

  • Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1
    ul. Blokowa 4, lok. 4, 15-788 Białystok, w godzinach otwarcia Poradni
  • Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 2
    ul. Mickiewicza 74, lok. 4, 15-232 Białystok, w godzinach otwarcia Poradni

Przed złożeniem kompletu dokumentów w Poradni prosimy o wydrukowanie niezbędnych wniosków znajdujących się w zakładce “Dokumenty do pobrania

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu – 695-080-009.

Strona internetowa Niepublicznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Nr 1 i Nr 2 w Białymstoku (TUTAJ ODBYWAJĄ SIĘ ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE).