Nawiązanie współpracy z białostockim magistratem

http://duzarodzina.bialystok.pl/wiadomosci/114-specjalistyczna-publiczna-poradnia-psychologiczno-pedagogiczna-w-bialymstoku-dla-dzieci-ze-spektrum-autyzmu-w-bkdr

SPECJALISTYCZNA PUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W BIAŁYMSTOKU DLA DZIECI ZE SPEKTRUM AUTYZMU W Białostockiej Karcie Dużej Rodziny

 

Każde dziecko w wieku 0-7 lat, które zostanie zgłoszone do placówki,a jego rodzice/opiekunowie prawni w momencie jego zapisu okażą Białostocką Kartę Dużej Rodziny może liczyć na przyjęcie na badania z pominięciem kolejki obowiązującej w placówce. Dodatkowo dzieci objęte programem BKDR mogą liczyć na szybsze rozpoczęcie profesjonalnej i bezpłatnej terapii dziecka w ramach zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

 


Dane kontaktowe nowego partnera programu BKDR:

SPECJALISTYCZNA PUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
W BIAŁYMSTOKU DLA DZIECI ZE SPEKTRUM AUTYZMU
•    Poradnia – ul. Blokowa 4 lok. 4, 15-788 Białystok
•    Filia – ul. Mickiewicza 74 lok. 4, 15-232 Białystok
tel.: 695 080 009, 85 679 39 40, 85 733 22 44

www.poradniadziecieca.pl