Witamy!

Witamy na stronie Specjalistycznej Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Białymstoku dla dzieci ze spektrum autyzmu!

logo_BKDR-300x300

Jesteśmy publiczną specjalistyczną poradnią psychologiczno-pedagogiczną w Białymstoku. Naszym głównym zadaniem jest udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, a także rodzicom i nauczycielom z Białegostoku oraz Powiatu białostockiego.

Jesteśmy wyspecjalizowaną placówką w udzielaniu pomocy dzieciom autystycznym. Udzielamy pomocy diagnostycznej również dzieciom, które nie mają zaburzeń ze spektrum autyzmu, np. niepełnosprawnym ruchowo, upośledzonym umysłowo, niedosłyszącym, niesłyszącym, niedowidzącym, niewidomym, itd…

Rejon działania Poradni to Miasto Białystok oraz cały Powiat białostocki. Na tym obszarze zamieszkuje ponad 440 tys. ludzi.

W roku szkolnym 2016/2017 przyjmujemy zgłoszenia dzieci wyłącznie w wieku od 3 miesiąca do 7 roku życia.

Nadzór nad działalnością Naszych Poradni sprawuje Podlaski Kurator Oświaty.

ZAPRASZAMY !